Duikkeuring

Waarom een Preventief Duikmedisch onderzoek (duikkeuring)?

Naast dat duiken voor velen een ontspannende werking heeft, is duiken ook een sport waarbij veel van het lichaam gevraagd wordt. Tijdens een duik kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan voor u of uw buddy als medische problemen zich voordoen op diepte. Tijdens een duikkeuring wordt er daarom veel aandacht besteed aan uw gezondheid om u zo veilig en comfortabel mogelijk te laten duiken met eventuele adviezen op maat.

Uw gezondheid tijdens het duiken is niet alleen van belang voor uzelf, ook uw buddy is gebaat bij een gezonde en goed geïnstrueerde buddy.

Lichamelijke klachten hoeven niet direct een aanleiding te geven tot afkeuren. Echter kunt u wel adviezen meekrijgen om het duiken zo ontspannend en veilig mogelijk te houden.

Wat houdt een duikkeuring in?

Een duikkeuring, ook wel bekend als een Preventief Duikmedisch Onderzoek (PDO) is een preventief onderzoek waarbij er aandacht is voor problemen van uw gezondheid. Het doel van een duikkeuring is niet simpelweg goed- of afkeuren, maar ook bij medische problemen adviezen te geven omtrent het veilig en comfortabel duiken.

Een duikkeuring neemt ongeveer 30 minuten in beslag en zal de volgende bevatten:

 1. Voorafgaand een Anamnese-/vragenlijst
 2. Gesprek met de arts naar aanleiding van de vragenlijst
 3. Lichamelijk onderzoek
  • Algeheel beeld (bloeddruk, pols, saturatie, habitus)
  • KNO-onderzoek
  • Beluisteren van harttonen en longgeluiden
  • Buikonderzoek
  • Onderzoek van het bewegingsapparaat (met bijzondere aandacht voor rug en flexibiliteit)
  • Screenend neurologisch onderzoek
 4. Aanvullend onderzoek
  • Urineonderzoek (op glucose en eiwit)
  • Spirometrie
  • Inspanningstest van 5-minuten (Harvard Step Test)
 5. Evaluatie en bespreking van het onderzoek met aansluitend passende adviezen

Wat moet ik doen voor een duikkeuring?

Voor een duikkeuring kunt u zich aanmelden middels een aanmeldformulier op de duikschool MaiDiving in Hoogvliet.
Ook kunt u zich aanmelden via het contactformulier op de site onder het kopje contact. Of u kunt een mail sturen naar info@md-duikkeuringen.nl

Na aanmelding ontvangt u het anamneseformulier welke u voorafgaand aan de keuring moet invullen. Dit formulier kunt u vervolgens meenemen naar de keuring, ook is het mogelijk de lijst vooraf aan de duikkeuring terug te mailen.

Neem verder opgevangen urine mee en trek makkelijk zittende kleding aan. Dit in verband met het lichamelijk onderzoek en de inspanningstest

Wordt een duikkeuring vergoed door de zorgverzekeraar?

Een preventief duikmedisch onderzoek wordt in de meeste gevallen door uw aanvullende zorgverzekering vergoed. In sommige gevallen wordt een duikkeuring ook vergoed door uw basisverzekering.

Via dit Document van Sportzorg kunt u lezen wat uw (Aanvullende)zorgverzekering dekt. Voor meer informatie kunt u altijd uw zorgverzekeraar raadplegen.

Duikmedische Adviezen

Duikmedische adviezen zijn geen vervanging voor een duikkeuring. Adviesconsulten kunnen tussen duikkeuringen in gepland worden. Als u advies wil of u gekeurd dient te worden dan zijn daar uiteraard geen kosten aan verbonden.

Prijzen

 • Duikkeuring (via MaiDiving)
  • 100 euro inclusief BTW
 • Duikkeuring bij u thuis (Straal 25 km vanaf Hoogvliet)
  • 150 euro inclusief BTW
 • Duikkeuring bij u thuis (Meer dan 25 km vanaf Hoogvliet)
  • Op aanvraag
 • Duikkeuring op locatie duikschool (minimaal 4 keuringen)
  • Op aanvraag
 • Tussentijds advies consult
  • 40 euro inclusief BTW
 • Tussentijdsadvies/consult inclusief aanvullend onderzoek
  • 55 euro inclusief BTW
 • Advies is een keuring nodig
  • Vrijblijvend

%d bloggers liken dit: